Meka Su Arıtma Sistemlerine Hoşgeldiniz. 22 Yıllık Tecrübe İle Karşınızdayız.
 • Pamuklar Mah. Seval Cad. No:66/A
  Yenimahalle / Ankara
 • 0312 557 02 77
  info@mekasuaritma.com
 • 09:00 & 18:00
  Pazar Kapalı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • Suda Hangi Analizler Yapılmalıdır ?

  Görünüm, renk, bulanıklılık, toplam sertlik, klorür, iletkenlik, nitrit, amonyak, nitrat, demir, kurşun, mangan, alkalinite, pH, toplam bakteri, koliform bakteri bakılması gereken parametrelerdir.

 • Her Türlü Su Arıtılarak İçilebilir Hale Gelebilir mi?

  Evet, ancak farklı tipte sulara farklı arıtma üniteleri gerekecektir. Sadece musluk suyu, şebeke suyu değil eğer istenirse, deniz suyu ve atıksular bile içme suyu haline getirilebilir. Ancak, yatırım maliyetleri ve kullanılacak cihaz tipleri değişecektir.

 • Suların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır

  Suyun sınıflandırılmasında, Türk Standartlarında (TS 266) da geçen yaklaşık 40 adet parametreden yararlanılmaktadır. Bu parametrelerin analiz edilmesi sonucunda suyun kullanım amacına göre uygunluğu değerlendirilebilir. Bu parametrelerden sadece birisinin standart değerler dışına çıkması suyun içme suyu olarak kullanılmasını engeller

 • Arıtılmış Su Sağlıklı mıdır ?

  Doğru dizayn edilmiş arıtma sistemlerinden geçirilmiş olan sular elbette sağlıklıdır. Ancak, dikkat edilmeden hatalı seçilmiş olan arıtma cihazlarından temin edilen sular zararlı olabilir ve hatta hastalık yapabilir. Burada sorumluluk tamamıyla dizayn mühendisine aittir. Genelde cihaz kalitesizliğinden kaynaklanan problemler ikincil problemlerdir. Birincil problemler, yanlış dizayndan kaynaklanmaktadır.

 • Suyun Analizi Yapılmalı mıdır ? Su Analizlerini Nerede Yaptırabilirim?

  Sistem seçiminin doğru olması için mutlaka su analize gönderilmelidir. Suyun analizini Hıfzı sıhha Enstitüsü, üniversiteler ve özel laboratuvarlarda yaptırmak mümkündür..

 • Suyun Dezenfeksiyonu Nasıl Yapılır

  Suyun içindeki mikroorganizmal yaşamın kontrolü amacıyla suyun dezenfekte edilmesi şarttır. Dezenfeksiyon işleminin, bir çok şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak, en yaygın olarak klorlama ve ultraviyole dezenfeksiyon sistemleri kullanılmaktadır.

 • Ozonizasyon Nedir

  Klorlama yerine kullanılabilen ve klorlamadan çok daha etkili bir dezenfeksiyon yöntemidir. Ancak yerinde üretilmesi ve pahalı bir yöntem olması kullanımını sınırlandırmaktadır. Avantajı, kanserojen kamyasal madde oluşumunun olmayışıdır.

 • Bulanık Sularda Ultraviyole Dezenfeksiyon Yapılabilir mi ?

  Hayır, bulanık sular ultraviyole ışının etkisini azaltmakta ve bakteri kaçağına neden olmaktadır. Bulanık sularda önce mikron filtrasyon ve bulanıklılık gideriminden sonra UV dezenfeksiyon yapılabilir.

 • FR (Fransız Sertliği) Nedir?

  Fransız sertliği (Fr) veya mg/lt CaCO3 ülkemizde yaygın olarak sertlik sınıflandırmasında kullanılan birimlerdir. Suyun içindeki sertlik iyonlarının konsantrasyonunu tanımlamada kullanılır. 1 Fr derecesi 10 mg/lt CaCO3 sertliğine eşittir.

 • Nasıl Bir Su Arıtma Sistemi Tercih Etmeliyim?

  Önce ihtiyacı belirlemek gerekir. İstenen ürün suyu kalitesini optimum maliyetle karşılayan arıtma sistemini seçmek en doğrusudur. Su arıtma sisteminizi seçerken hem ilk kurulum maliyeti hem de işletme maliyeti göz önünde tutulmalıdır. İlk kurulum maliyeti ucuz ancak işletme maliyeti pahalı olan bir arıtma sistemi seçilmemelidir. Çok zaman ilk kurulum maliyeti ucuz gibi görünen su arıtma sistemleri, sarf malzemeleri ve elektrik tüketimi de hesaba katılınca gerçekte daha pahalı olabilmektedir.

 • Peyzaj Sulamasında Yumuşatılmış Su Kullanılmamalıdır

  Reçineli sistemlerle elde edilen yumuşak sularda sodyum konsantrasyonu arttığından dolayı yumuşatma sistemlerinden geçirilerek elde edilen su ile bahçe peyzaj sulaması yapmak doğru değildir. Peyzaj sulama suyunda, sodyum düşük sular tercih edilmelidir.

 • Su Sertliği ve Suyun Yumuşatılması

  Kullandığımız suyun sert ve kireçli olması hem evsel kullanım hem de endüstriyel kullanım açısından oldukça sıkıntılı bir durumdur. Su çok iyi bir çözücüdür. Özellikle kuyu suları yeraltı katmanlarından geçerken içine kalsiyum ve magnezyum tuzlarını eriyik olarak içine çeker. Bu nedenle kuyu sularının sertlik seviyesi genelde yüksek olur ve yumuşatılması gerekir. Evsel amaçlı kullanımlarda su sertliğinin 5 – 7 Fr aralığında tutulması en uygunudur. Bu seviyenin altındaki sertlik derecesine sahip sular korozif özelliktedir. Endüstriyel kullanımlarda ise su sertliğinin 0 Fr sertlik seviyesine kadar düşürülmesi gerekebilir. Buhar kazanı, buhar jeneratörü ve benzeri sıcak su kullanan ve buhar elde eden fabrikalar ve sanayi tesislerinde suların mutlaka yumuşatılması gereklidir. Suların yumuşatılması amacıyla iyon değiştirici reçineli yumuşatma sistemleri kullanılmaktadır. Su yumuşatma tesisleri rejenerasyon işlemini otomatik olarak gerçekleştirebilmektedir.

 • Yumuşatılan Sularda Sodyum Konsantrasyonu Artar

  Su yumuşatma sistemleri iyon değişimi yaparak suyun sertliğini gideren ünitelerdir. Reçine sert su ile karşılaştığında reçineye bağlı bulunan sodyumu suyun içine verir ama aynı zamanda suyun içindeki kalsiyum ve magnezyumu kendisine bağlar. Bu sayede su yumuşatılmış olur. Bu nedenle yumuşatılan sularda sodyum konsantrasyonu artar. Özellikle yüksek tansiyon hastalarının reçineli yumuşatma sistemleri ile elde edilen yumuşak suları içmesi pek tavsiye edilmez.

 • Ters Ozmos sistemi nedir ve nasıl çalışır?

  Endüstriyel alanda ultra filtrasyon sistemi olarak adlandırılan sistemin en gelişmiş halidir. Ters ozmos sistemi arıtılmış içme suyu veya endüstriyel kullanım suyu üretiminde en kapsamlı ve güvenli yoldur. günümüzde şişelenmiş su üretim tesislerinde bu metod kullanılmaktadır. Ters Ozmos Kullanımının yararları 1 Sağlık Temiz ve sağlıklı su verir. Ağır metalleri, virüsleri ve bakterileri %99.9 oranında kaldırır.

E-Bülten Üyelik

Yeniliklerimizi ve Projelerimizi Takip Etmek İstermisiniz ?
en iyi su arıtma cihazı - kiralık su arıtma cihazı - su arıtma filtresi